ری-همزمان با روز شوراها، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید پیمان کردند.
Source: New feed

WhatsApp us