بهای انواع خودرو با درصدهای مختلف افزایش یافت و مردم هم بنا به رویه‌ سال‌های گذشته، مجبور به تبعیت از قیمت جدید هستند. شورای رقابت در ابتدای اعلام افزایش قیمت از سوی خودروسازان اعلام کرد، افزایش قیمت بیش از ۸۰۰ هزار تومانی غیرقانونی است. حال پس از چند روز از این اظهارنظر در یک چرخش اساسی، موضع جدیدی در ارتباط با افزایش قیمت خودرو در پیش گرفته است!
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us