در برابر درس نخواندن کودکان چه واکنشی نشان می دهید .

درمان درس نخواندن کودکان چیست؟

 

 

چگونه واکنش نشان می دهند اگر کودک علائم بدی را به ارمغان می آورد؟

آیا نقطه ای برای ترساندن وجود دارد؟ مجازات می شود؟ بیشتر برای انجام دادن؟ چگونه می شود؟ مدیر مدرسه سنگاپور این نامه را به والدین دانش آموزان ارسال کرد.
“والدین عزیز. بچه های شما به زودی امتحانات را شروع خواهند کرد.

من می دانم که همه شما بسیار نگران هستید که آیا آنها به خوبی درگیر امتحانات خواهند شد.

اما لطفا، به یاد داشته باشید: در میان دانش آموزان که در این آزمون ها هستند ، هنرمندی خواهد بود که نیازی به درک کامل ریاضیات نداشته باشد. یک کارآفرین وجود خواهد داشت که تاریخ یا ادبیات انگلیسی آنقدر مهم نیست. یک موسیقیدان که به شیمی نیاز ندارد. ورزشکار، که برای آنها تربیت بدنی از فیزیک مهم تر است. عالی است اگر فرزند شما نمرات خوب دریافت کند. اما لطفا از اعتماد به نفس و عزت خود آنها را محروم نکنید، اگر این اتفاق نیفتد. به آنها بگو که خوب است، این فقط امتحان است.

آنها برای چیزهای بسیار مهمتر در زندگی ایجاد شده اند. به آنها بگویید که هر چه ارزیابی آنهاست، شما آنها را دوست دارید و آنها را قضاوت نخواهید کرد. لطفا آن را انجام دهید – و فقط ببینید که چگونه آنها جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان یا نشانه بد، رویاهای و استعداد خود را از بین نخواهند برد. و لطفا پزشکان و مهندسین تنها افراد خوشحال در این سیاره را در نظر نگیرید. با بهترین آرزوها، مدیر مدرسه “

WhatsApp us