دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که امنیت ایران با امنیت منطقه گره خورده است.

WhatsApp us