از سوی مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در قالب پاسخ به یادداشت یکی از روزنامه ها، روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار منسوب به وزیر کشور در ارتباط با موضوع پول کثیف گزارش شد.

WhatsApp us