ری- رئیس شورای عالی استان ها گفت: امروز اندیشه های امام راحل و انقلاب اسلامی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست.
Source: New feed

WhatsApp us