یراق چوبی دست ساز

درب ها بوسیله یراق ها کاربرد پیدا می کنند . مثلا درب به کمک لولا به چهارچوب متصل و باز و بسته می شود . یا قفل بر روی درب نصب می شود و شامل یک زبانه یا چندین زبانه است که درب را به چهارچوب قفل می کند و این ابزار امنیتی باعث حفظ حریم خصوصی کاربران خود می باشد .

در این بخش چندین یراق مدرن و جدید و یراق های سنتی و قدیمی به نمایش گذاشته می شود .

با تشکر از توجه شما