درود بر شما

ایده درب چوب گردو گرمسیری

ARAGON WALNUT

جنگل های سرخ مایل به گرمسیری ، محل رویش و یک چوب خاص از گونه ای از گردو، پایه ای برای مبلمان کلاسیک و زیبایی را تشکیل می دهند. چوب خوش دانه و زیبا، برای ایجاد سطوح صاف یا سطوح براق و اتصالات ظریف یک لمس ظریف ایجاد می کنند. مکمل فلزات براق، سنگ های بزرگ و رنگ های ساده در یک سازه بی نظیر.

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

درب تمام چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

روکش چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب چوب گردو

ایده های جالب درب روکش و چوب گردو

ایده های جالب درب روکش و چوب گردو

درب چوبی سبک معاصر

درب داخلی معاصر درب چوب گردو

درب داخلی معاصر درب چوب گردو

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us