درود بر شما

ایده های جدید ساخت ابزار صنعتی

نیاز به خودکفایی در تمام اقشار جامعه لازم و ضروری است بخصوص در این برهه که واردات به ایران بصرفه نیست و ایرانیان باید خود نیازهای اصلی خود را تامین کنند.

گیره نجاری و آهنگری

ابزار هایی مانند گیره بجای استفاده از پیچ های ساخته شده از آلیاژ های خاص می‌توانند از ابزار و تکنیک های کشش و اهرم کردن به منظور نهایی خود برسند.

گیره نجاری دست ساز، ابزار درودگری

گیره نجاری دست ساز، ابزار درودگری

در یک کارگاه کوچک با استفاده از اضافه چوبها و اندکی خلاقیت می‌تواند ابزار های بسیار کار آمد برای خود بسازید.

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

ایده های جالب ساخت ابزار دستی

ایده های جالب ساخت ابزار دستی

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

ایده های جالب ساخت ابزار دستی، گیره نجاری

جای چسب، ابزار کارگاه نجاری

جای چسب، ابزار کارگاه نجاری

ساخت جعبه ابزار دیواری، جای چکش نجاری

ساخت جعبه ابزار دیواری، جای چکش نجاری

چوب خرده و اضافه در کارگاه

استفاده از چوب پرت و اضافی در ساخت ابزار نجاری و درودگری

استفاده از چوب پرت و اضافی در ساخت ابزار نجاری و درودگری