ایده های درب آشپزخانه چوبی  ، الهام از سبک و ایده های دیگر

استفاده از روکش های ضخیم چوب طبیعی در درب های کمدی و درب کابینت آشپزخانه باعث پایداری بیشتر و احساس طبیعی چوب در سازه می شود . این درب ها بهع دو روش قبل ساخت میباشند :

  • تمام چوب
  • چوب و ام دی اف

درب کابینت٬ درب کابینت آشپزخانه٬ درب کابینت جدید٬ درب کابینت چوب بلوط٬ درب کابینت چوبی٬ رنگ درب کابینت٬

 

 

 

WhatsApp chat