ایده های الهام بخش راه پله

15 پله های مدرن با نورپردازی چشمگیر

چرا نورپردازی پله در منزل معمول نیست

فواید استفاده از نور برای هر پله چیست ؟ ایا این روشنایی اطمینان و کاهش خطر سقوط را برای ما ایجاد می کند .

راه مورد علاقه شما برای روشن کردن یک پله چیست؟ برای هر کسی که بچه های کوچک دارد یا به سادگی در یک خانه زندگی می کند که از حد متوسط ​​تیره تر است، این می تواند یک راه حل زیبا و ارزشمند برای کاهش افتادن و سقوط باشد.

صاحبان خانه از سقف خود نورهای زیبایی را برداشته و لامپ ها را در گوشه های تاریک هر یک از اتاق قرار می دهند، اما چقدر شما از خانه کسی دیدن می کنید و راه پله خود را با روشنایی داخلی روشن می کنید؟ به غیر از اینکه شما در حال بازدید از یک ساختمان تجاری فانتزی و یا قدم زدن در برخی از مراحل در فضای باز بسیار خوب، منظره ساخته شده در نورپردازی در طبقه به طور معمول در خانه به طور معمول نیست. این ممکن است در خانه هر کسی کار نکند، اما قطعا کمک می کند که یک پله در تاریکی جالب تر و امن تر

انفجار کوچک درخشندگی در کنار آن
شاید یکی از ساده ترین راه های اضافه کردن نورپردازی به پله شما بدون یک تعمیرات کلی، با استفاده از چراغ های کوچک در امتداد دیوارها در طرفین باشد. این چراغهای برجسته در Hative در واقع به نظر می رسد مانند ستاره های کوچک twinkling .

نورپردازی انفجاری برای راه پله

نورپردازی انفجاری برای راه پله

نورپردازی انفجاری برای راه پله

نورپردازی انفجاری برای راه پله

نورپردازی انفجاری برای راه پله

نورپردازی انفجاری برای راه پله

یک ایده شسته و رفته

اگر شما فقط یک راه حل روشنایی دارید و کار شما بسیار ظریف و دقیق است این سیستم های مدولار مناسبند .

نورپردازی پله

نورپردازی پله , چراغ های راه پله با گوشه ها پخ شده تا روی کف پله را روشن کنند

کلبه چوبی , لمبه و پله با نورپردازی برای هر پله

کلبه چوبی , لمبه و پله با نورپردازی برای هر پله

نورپردازی پله

نورپردازی پله

عکس پله بالا , تقسیم کردن محیط به 4 قسمت و استفاده از سه نور موازی انسان را به یاد فیلم های می اندازد که لیزر برای جلوگیری از سرقت استفاده میکنند .

با توجه به دیوار اجری که این ساختمان دارد با یک تیر دو نشان را زده است , هم دیوار را روشن میکند و هم نور پله تامین شده است

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

 

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله , روشنایی LED در پله سفید

 

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

این پله با نورپردازی زیر هندریل یک فضای سیاه و سفید ایجاد کرده است

یکی از راه های جالب برای نورپردازی پله , قراردادن نور در هندریل پله می باشد .

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پله ,  پله با نور در امتداد دو طرف برای یک نگاه شناور

 

نور پردازی برای پله

نور پردازی برای پلهنور پردازی برای پله

 

 

WhatsApp us