پایان تجاوز ۲۷ روزه سعودی‌ها به یمن بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا داشت به طوریکه برخی علت پایان این عملیات را افزایش انتقادات جهانی و برخی تبدیل این عملیات به یک فرایند سیاسی دانستند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us