محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز چهارشنبه از کارگاه خوشنویسی استاد علی شیرازی بازدید کرد.
Source: New feed

فرهنگی هنری

WhatsApp us