برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود جنجال به پا کرده‌اند تا بیش از این کاهش صورت نگیرد، در حالی که معضل کنونی با کاهش ۲ یا حتی ۴ درصدی نیز حل شدنی نیست.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us