رییس شورای اسلامی روستای سعید آباد بخش اعظم اصناف فعال در سطح شهرستان پردیس را غیرمجاز عنوان کرد.

موسی غلامی رییس شورای اسلامی روستای سعید آباد جاجرود در گفتگو با پایگاه پردیس خبر در خصوص معضلات کارگاههای موجود در این منطقه و با اشاره به وجود کارگاههای غیر مجاز در سطح این روستا ، اظهار داشت:

در کارگاههای نجاری هر چند وقت یکبار معضلاتی مانند آتش سوزی و درگیری میان کارگران که هویتشان مشخص نیست ایجاد میشود.

وی ادامه داد: این میطلبد که یک آمایش سرزمینی انجام شده و مشخص شود که چه تعداد کارگاه و کارخانه مجاز یا غیر مجاز وجود دارد.

رییس شورای اسلامی روستای سعید آباد گفت: بخش اعظمی از اصناف منطقه سعید آباد و کل شهرستان غیر مجاز است  و همین باعث معضلاتی در سطح منطقه میشود.

غلامی با اشاره به اینکه جاجرود بخشی نوپاست، افزود: انتظار ما از مسئولین این است که با تشکیل یک کمیته و کارگروهی بتوانیم این معضلات را مرتفع بکنیم.

وی تصریح کرد: درست است که جاجرود بخشی نوپا است اما تا چند سال ما میتوانیم بگوییم نوپاست و به شعار نوپا بودن هیچ اقدام عاحلی نکنیم.

انتهای پیام/

WhatsApp us