رئیس جمهوری در جمع علما، ایثارگران و برگزیدگان استان فارس تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به پیشرفت برسیم و نزاع‌های بنیان‌کن وحدت جامعه را به مخاطره نیندازد، باید فضا را باز کرده و آستانه تحمل خود را بالا ببریم.

WhatsApp us