عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نمایندگان معترض بودند که وزیر کشور گفته است، در انتخابات مجلس پول کثیف و شائبه‌دار به کار رفته است، اما در نهایت این مقام مسئول همه مطالب را تکذیب و به نیابت از رسانه‌ها، از مجلس عذرخواهی کرد.

WhatsApp us