ورامین-امام جمعه موقت ورامین با اشاره به تلاش برخی افراد برای باز کردن پای آمریکا به کشور گفت: اگر برخی افراد به فکر باز کردن پای آمریکایی ها به ایران هستند اشتباه می کنند.
Source: New feed

WhatsApp us