علی تن هنرمند عرصه نقاشی‌خط از برگزاری نمایشگاه آثار جدیدش شامل سوره‌های قرآن و «بسم الله» در تابستان خبر داد.
Source: New feed

WhatsApp us