بهداشت محيط آشپزخانه

بهداشت کابینت های اشپزخانه

بهداشت کابینت های اشپزخانه

شرايط بهداشتى ومسائل ساختمانى در آشپزخانه هاي بيمارستان بايستي منطبق بر اساس ماده 13 قانون
مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي بهداشتي باشد .
در نظر گرفتن مسائل ذيل از اهم مواردي مي باشد كه مي بايست در آشپزخانه هاي بيمارستان مد نظر
داشت :
• جلوگيري از ورود افراد متفرقه به داخل آشپزخانه
• تعويض كفش پرسنل آشپزخانه در ورود و خروج از محوطه آشپزخانه
• رعايت اصول بهداشت فردي در پرسنل آشپز
• سيستم تهويه مناسب
• ميزان نور به اندازه كافي
• استحمام و بهداشت محيط آشپزخانه
• سرويسهاى بهداشتى مجزا براي پرسنل آشپزخانه
• تفكيك اتاقهاى سبزى و آماده سازي گوشت از يكديگر
• وسايل و ظروف مورد استفاده مورد تائيد مقامات بهداشتي
روش سالم سازي سبزيجات :
1 -ابتدا سبزيجات را به خوبي پاك كرده شستشو دهيد تا مواد زائد و گل و لاي آن برطرف شود .
2 -سپس آن را در يك ظرف 5 ليتري ريخته به ازاي هر ليتر 3 تا 5 قطره مايع ظرفشويي معمولي به آن
اضافه كرده و ظرف را از آب پر كرده قدري به هم بزنند تا تمام سبزي در داخل كفاب قرار گيرد. مدت
5 دقيقه سبزي را در كفاب نگهداريد سپس سبزي را از روي كفاب جمع آوري و كفاب را تخليه كرده
و ظرف و سبزي را مجددا با آب سالم شستشو دهيد تا تخم انگل ها و باقيمانده مايع ظرفشويي از آن
ها جدا شوند . ( انگل زدايي )
3 -براي ضدعفوني و از ين بردن ميكروب ها ، يك گرم (نصف قاشق چايخوري) پودر پركلرين 70
درصد را در ظرف 5 ليتري پر از آب ريخته كاملا حل كنيد تا محلول ضد عفوني كننده بدست آيد.
سپس سبزي انگل زدايي شده را براي مدت 5دقيقه در محلول ضدعفوني كننده اخير قرار دهيد تا
ميكروب هاي آن كشته شوند. توضيح آنكه اگر پركلرين دردسترس نباشد مي توانيد از يك قاشق مرا
خوري آب ژاول 10 درصد يا دو قاشق مربا خوري آب ژاول 5 درصد ( به جاي يك گرم پركلرين ) و
يا هر ماده ضدعفوني كننده مجاز ديگري كه در داروخانه ها وسوپر ماركت ها و بقال ها وجود دارد
طبق دستورالعمل مصرف آن استفاده كنيد .
4 -سبزي ضدعفوني شده را مجددا با آب سالم بشوئيد تا باقيمانده كلر از آن جدا شود و سپس مصرف
نمائيد .

WhatsApp us