معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر گفت: جشنواره ملی خلیج فارس از 8 تا 10 اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر برگزار می‌شود.
Source: فرهنگی

WhatsApp us