بیش از80 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه برق زاهدان حضور یافتند – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us