تحریم‌ها علیه ایران؛ بی منطق، غیر قانونی و نوعی از تروریسم اقتصادی است – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us