خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم پاتریشیا زنگرله دربارۀ احتمال اندک تصویب لایحه ضدایرانی در کنگره آمریکا نوشت:

WhatsApp us