انواع تخته کاج روسی

اکثر تخته هایی که از روسیه وارد ایران می شوند دارای طول 6 متر و 4 متر هستند . البته بیشتر 6 متری هستند .

در ادامه ابعاد این تخته ها را برای شما لیست کرده ایم تا بر اساس موجودی بازار تصمیم گیری کنید .

تخته بنایی , تخته زیرپایی , تخته کاج روسی
تخته بنایی , تخته زیرپایی , تخته کاج روسی

تخته کاج روسی ضخامت 2.5 در دو نوع چوب خشک کن رفته و چوب معمولی

2.5 در 10 در 600 سانتی متر

2.5 در 15 در 600 سانتی متر

2.5 در 20 در 600 سانتی متر

در بعضی مواقع عرض 25 هم موجود است یعنی 2.5 در 25 در 600 سانتی متر

تخته کاج روسی ضخامت 5 سانت در دو نوع خشک کن و معمولی

5 در 10 در 600 سانتی متر

5 در 15 در 600 سانتی متر

5 در 20 در 600 سانتی متر

5 در 25 در 600 سانتی متر

5 در 30 در 600 سانتی متر که این سایز هم کمیاب است .

تخته کاج روسی ضخامت 6.3 سانت در دو نوع خشک کن و معمولی

6.3 در 10 در 600 سانتی متر

6.3 در 15 در 600 سانتی متر

6.3 در 20 در 600 سانتی متر

6.3 در 25 در 600 سانتی متر

تخته کاج روسی ضخامت 7.5 سانت در دو نوع خشک کن و معمولی

7.5 در 15 در 600 سانتی متر

7.5 در 20 در 600 سانتی متر

7.5 در 25 در 600 سانتی متر

گالری تصاویر برخی از تخته های وارداتی از روسیه

مطالب مرتبط با چوب کاج روسی :

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us