گروهک تروریستی داعش در ادامه اقدامات تروریستی خود دانشکده معارف اهل تسنن عراق را در شهر الرمادی به‌طور کامل تخریب کرد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us