تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود به سمت تهران 

تصادف یک  دستگاه نیسان با پژو قبل از سرازیر شدن جاده جاجرود به سمت تهران باعث ایجاد ترافیک 5 کیلومتری شد که با کمک نیروی انتظامی ، راهنمایی و رانندگی ماشین نیسان بوسیله تراکتور و ماشین پژو بوسیله یک نیسان امداد خودرو به محل دیگری نقل مکان شد تا ترافیک بعد از یک ساعت باز شود .

 

تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود

تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود

ساعت 19:45

تصادف جاده آبعلی بعد از جاجرود

تصادف نیسان با پژو 405 در جاده آبعلی بعد از جاجرود

WhatsApp us