فعالان اتحادیه‌های تجاری و همچنین تعداد زیادی از قانونگذاران دموکرات در شهر واشنگتن علیه معاهده تجارت آزاد در منطقه پاسیفیک موسوم به پیمان مشارکت ترانس – پاسیفیک که به گفته آنها به ضرر کارگران آمریکایی و اقتصاد این کشور خواهد بود، تظاهرات کردند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us