چوب روسی

چوب روسی به چه چوبی گفته می‌شود.

این تعریف دارای دو بخش تاریخی است.

قیمت چوب کاج روسی ( قیمت آنلاین چوب )

لیست قیمت و ابعاد انواع تخته کاج روسی

یک دوره قبل از تصویب برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ایران اکثر چوبها را از جنگل برداشت می کرد و دوره بعد از تصویب برنامه های 5 ساله توسعه ایران

تعریف این دوره (1368 _ 1400) :چوب روسی به هر نوع چوب، تخته، الوار و بطور کلی “فرآورده های چوبی که از کشور روسیه در شمال ایران به کشور های منطقه صادرات می‌شود، نامیده می‌شود.

تعریف قدیمی قبل از سال 1368 : چوب روسی به چوب هایی با رنگ روشن گفته می‌شود که از روسیه به ایران وارد شده است مانند چوب کاج . اما چرا؟

در گذشته نه چندان دور (30 سال پیش) ایران از نظر تامین چوب داخلی بسیار غنی بود. بیاد می آورم هرسال در فصل گرما پدرم یک خاور چوب جنگلی خیس می خرید و در انبار چوب خیس رابند گذاری می‌کردند تا برای سال آینده به انبار چوب خشک منتقل کنند.

اما امروز ایران در طرح توسعه پنج ساله که شامل 6 دوره 5 ساله در جهت اصلاح و بهبود اقتصادی ایران تصویب شد، وابستگی به جنگل هارا به حداقل و صفر رسانید (( حفظ محیط زیستی و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی کشور.)) هدف این طرح تا سال 1400 شمسی رساندن مصرف از جنگل های ایران به صفر می‌باشد.

به همین خاطر هم اکنون 100 درصد به چوب های وارداتی وابسته هستیم و هر روز به انواع چوب روسی مانند راش و بلوط در حال اضافه شدن است.

پانوشت :

چوب جنگلی چیست؟

تعریف رابند گذاری و روش های خشک کن چوب در ایران؟

WhatsApp chat