گروه سونا سازان طراح و سازنده سونای خشک

تعمیرات و عایق بندی سونا ( حتی بعد از ساخت )

تعمیر هیتر و تعویض المنت

تعمیر و تعویض لوازم برقی سونای خشک

المنت هیتر سونا ، تعمیرات سونای خشک

 

WhatsApp us