تغییر دکترین دفاعی نیروی زمینی ارتش برای حضور در تمامی میادین ‌نبرد‌ – سیاسی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us