تغییر رنگ برای خودروهای نظامی امکان پذیر نیست/ تغییر رنگ بدون مجوز پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوع است – اجتماعی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us