در اولين مجمع عمومي عادي ساليانه سال 94 کشور، برای هر سهم همراه اول 541 تومان سود تقسیم شد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us