تندباد شهرستان مشگین شهر را درنوردید.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us