درود بر شما

استاد هنرمند سهراب سپهری

تندیس سهراب سپهری، نقاش، شاعر و نویسنده ایرانی

بیشتر بخوانیم : بخشی از شعر سهراب سپهری

سهراب سپهری در 15 ماه مهر 1307 در کاشان بدنیا آمد.

با تشکر از کاربر اینستاگرام

زندگی نامه سهراب سپهری

زندگی نامه سهراب سپهری

از دیگر تندیس های شاعران ایرانی در خانه شاعران تهران

تندیس مهدی اخوان ثالث

متولد 10 اسفند 1307 مشهد _ 4 شهریور 1369 تهران

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

تندیس خانم پروین اعتصامی مشهور ترین شاعر زن ایرانی

تندیس خانم پروین اعتصامی مشهور ترین شاعر زن ایرانی

تندیس استاد شهریار

تندیس استاد شهریار

WhatsApp us