دهم رجب برابر با روزی است که جواد الائمه، فرزند امام رضا (که درود خدا بر آنان باد) در شهر مدینه متولد شد.
Source: فرهنگی

WhatsApp us