رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: «حزب بدل مشارکت کار دست وزیر داد»، «شرف سعدی بر شاعران متملق از نگاه رهبر انقلاب»، «انتشار تصویر بازدید آمریکایی‌‌ها از سفارت سابق آمریکا»،«مشایی کاندیدای مجلس می شود؟» و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us