نیلوفر خوش خلق و سیما تیرانداز به جمع بازیگران سریال تلویزیونی «نفس گرم» اضافه شدند.
Source: فرهنگی

WhatsApp us