بعد از انتشار خبر جلسه محرمانه بین سازمان نظام پزشکی و مسئولان صدا و سیما، خبرهای ضد و نقیضی درباره مذاکرات این جلسه رد و بدل شده است.
Source: فرهنگی

WhatsApp us