[ad_1]

لیدیا شرمن یکی از معدود قاتلان زنجیره ای است برای اینکه برای کسب منفعت تشکیل خانواده داد و بعد همچون فرشته مرگ بر فراز خانواده به پرواز درآمد تا از مرگ آن ها سود ببرد.

[ad_2]

Source link
به نقل از : گروه صنایع چوب و دکوراسیون چوبی فن و هنر و مهارت سرزمین من زمین – بخش سرگرمی

WhatsApp us