جوش چوب

چوش چوب :  قسمتي از تنه است كه به طور نامنظم و برجسته روئيده باشد , الياف اين چوب به طور نامنظم در اطراف محور درخت قرار گرفته‏اند و در برش جوانه‏ها و شاخه‏هاي كوچك كيسه‏هاي گرد كوچكي به رنگ تيره‏تر ديده مي‏شود .

چوب جوش سنجد

چوب جوش سنجد

چوب و ریشه ، روکش مازل ، ساخت دکوراسیون چوب ی با روکش منحصر به فرد مازل

جوش چوب مازل , چوب و ریشه ، روکش مازل ، ساخت دکوراسیون چوب ی با روکش منحصر به فرد مازل

 

WhatsApp us