درود بر شما

امروز آقایی به من زنگ زدند..

سفارش یک تخته 100 در 100 به ضخامت 7 سانت را داشتند، قرار شد برای فردا شنبه برآورد کنیم که هزینه آن چقدر می‌شود. اما…

اما احساس و حال خوب بعد از تماس ایشان لذت بخش بود. چراکه ایشان اینقدر پر انرژی و عالی صحبت کردند که بعد از قطع تماس، تو دلم گفتم دمت گرم ..

بایه تلفن هم میشه حال خوب و پخش کرد..

روزانه بیش از 100 تا 300 تماس داریم و خیلی از آنها فقط سؤال دارند و برخی سوالات بی ربط ولی تمام سعی ما بر روی این موضوع مرتبط است که : چه افتخار بزرگی است جوابگوی مردم و مشتریانمان هستیم.

این موضوع را یکی از مشتریانمان به ما گوشزد کرد.

من از ایشان سوالی کردم، در مورد اینکه نمیتوانم این حجم تماس را جوابگو باشم و میخواهم یه فیلتر ایجاد کنم که مجبور نباشم همه تماسها را انجام بدهم . ولی ایشون ذهنیت من را عوض کرد و باعث شد با حال بهتری به تلفن ها جواب بدهم. و امروز خیلی از تماسها انرژی بخش و امید بخش هستند.

با تشکر از توجه شما روابط عمومی گروه فن و هنر

WhatsApp us