اینکه مجلس بودجه را دیر یا زود به دولت‌ داده، ‌ربطی به آیین نامه اجرایی ندارد و این کار باید به وسیله دولت انجام شود. اگر دولت می‌تواند یارانه‌های ثروتمندان را قطع کند و‌‌ این کار را نمی‌کند، یعنی نمی‌خواهد انجام شود. وزیر در این جلسه گفت: ما در حال حذف پنج گروه هستیم، حال آنکه رسانه‌ها اعلام کردند‌، وزیر گفته پنج دهک و نوبخت این اشتباه رسانه‌ها را اصلاح کرده و افزوده ما پنج دهک را حذف نمی‌کنیم.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us