حسين رمضان يخي

 
حسين رمضان يخي

حسين رمضان يخي

 حسين رمضان يخي
پدر حسين اسماعيل پور ملقب به حسين رمضان يخي، يخ فروش بود؛ يك پيرمرد كوتاه قامت ريش سفيد متدين. حسين و برادرش يك پاي خونين ترين دعواي زندگي طيب بودند.
دعوا ناموسي نبود و از همان درگيري هاي مربوط به باجگيري سرچشمه مي گرفت. حسين رمضان يخي از طيب باج مي خواست. طيب عادت نداشت به كسي باج بدهد و سر همين لجبازي چيزي نمانده بود كه جانش را بگذارد. حسين با قمه شكم طيب را سفره كرد. طيب هم زد دماغ برادر حسين را آويزان كرد. اگر دكتر دربار به داد طيب نرسيده بود، همان روز كار تمام بود. دو طرف طبق آداب و رسوم لاتي از يكديگر شكايت نكردند. پسر رمضان يخي به مدت دو ماه متواري شد. همين مدت طول كشيد تا طيب از بيمارستان مرخص شود. از او مثل يك قهرمان المپيك استقبال كردند. سرتاسر كوچه را چراغاتي كردند و طاق نصرت بستند.
از سر كوچه تا دم خانه طيب قاليچه كاشي انداختند و زير پايش گاو و گوسفند كشتند. مدتي بعد ارباب زين العابدين صاحب ميدان سبزي، آنها را آشتي داد. ارباب زين العابدين چند سال قبل در انگليس فوت كرد.

مطالب مرتبط :


حسین رمضون یخی (حسین اسماعیلی‌پور)

حسین رمضون یخی یکی از لات‌های معروف تهران قدیم بود که در محله دروازه غار زندگی می‌کرد. او به خاطر قدرت و جسارتش به “حسین چاقوکش” هم معروف بود.

زندگینامه:

 • تولد: ۱۲۹۰ شمسی در محله دروازه غار تهران
 • خانواده: از خانواده‌ای فقیر و تنگدست بود.
 • شغل: او در قهوه‌خانه پدری خود کار می‌کرد و بعدها به لات‌بازی و گردن‌کلفتی روی آورد.
 • ازدواج: دو بار ازدواج کرد و صاحب چند فرزند شد.
 • مرگ: در سال ۱۳۴۷ شمسی در یک نزاع خیابانی به قتل رسید.

فعالیت‌ها:

 • گنده‌لاتی: حسین رمضون یخی از اواخر دهه ۲۰ شمسی به عنوان یکی از گنده‌لات‌های تهران شناخته شد. او در محله دروازه غار و جنوب شهر تهران قدرت و نفوذ زیادی داشت.
 • ارتباط با حکومت: او در مقاطعی با حکومت پهلوی همکاری می‌کرد و از طرف آنها برای سرکوب مخالفان و تظاهرات‌ها استفاده می‌شد.
 • دعوا با طیب حاج رضایی: یکی از مشهورترین اتفاقات زندگی او، دعوای خونین با طیب حاج رضایی، دیگر لات معروف تهران بود. این دعوا در سال ۱۳۳۴ شمسی رخ داد و به زخمی شدن هر دو نفر منجر شد.
 • ** قهوه‌خانه:** او قهوه‌خانه‌ای معروف در میدان هرندی داشت که پاتوق لات‌ها و اوباش بود.

حسین رمضون یخی در فرهنگ عامه:

 • فیلم و سریال: شخصیت او در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی مانند “قیصر” و “تنگسیر” به تصویر کشیده شده است.
 • کتاب: کتاب‌های متعددی درباره زندگی او منتشر شده است.
 • موسیقی: ترانه‌های مختلفی درباره او ساخته شده است.

حسین رمضون یخی شخصیتی جنجالی و بحث‌برانگیز است. برخی او را نماد لات‌بازی و اوباشیگری می‌دانند و برخی دیگر او را مردی با مرام و معرفت می‌شناسند.

WhatsApp us