كودكان كار فقط نقاب بزرگسالي زده‌اند- دکتر شیوا دولت آبادی

کودکان کار ٬ حقوق کودکان ٬

کودك كار غذا نياز دارد، لباس مي‌خواهد، بايد به مدرسه برود، كسي بايد باشد كه براي بهداشت او و بردنش نزد پزشك وقت و هزينه داشته باشد و… تعداد اين خواستن‌ها و نداشتن‌ها آنقدر زياد است كه اگر بخواهي در اين ميان از حق كودكان كار به بازي و سرگرمي حرفي بزني اين سخنت شايد خنده‌دار به نظر برسد. لطيفه‌اي تلخ از واقعيت زندگي كودكاني كه براي بعضي‌هايشان درس خواندن مي‌تواند به منزله بزرگ‌ترين تفريح باشد. با رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان و همچنين انجمن روانشناسي ايران درباره نياز كودكان كار به بازي و تفريح به گفت‌وگو نشستيم. شيوا دولت‌آبادي از معدود فعالان اجتماعي است كه خلأ كودكان كار و نياز آنها به بازي را درك كرده و در قالب برگزاري مسابقات فوتبال در انجمن متبوعش به اين مهم پرداخته است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان

یکی از راه های حمایت از کودکان کار در این وب سایت  وب سایت 

WhatsApp us