تهران- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از طرحهای گروه کارآفرینی ایران فردا(کارآفرینی شهرستان ورامین) حمایت و این گروه کارآفرینی را یک گروه برتر در حوزه اشتغالزایی خواند.
Source: New feed

WhatsApp us