گروه تروریستی داعش با خمپاره‌های مملو از گاز سمی کلر، شهر الرمادی عراق را گلوله‌باران کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us