وی ادعا کرد: حضور گروههای مشخص مثل حزب الله و ایران در لبنان و سوریه و عراق یا یمن به مرحله ای رسیده است که بسیار خطرناک است. ما بر این باوریم ایران کشوری خوبی است و همه ما مشتاق به تعامل با این کشور هستیم اما دخالت در لبنان چیزی نیست که ما به عنوان مردم لبنان تمایلی به آن داشته باشیم.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us