حوزهٔ هنری , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزه هنر , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزهٔ هنری نهادی زیرمجموعهٔ سازمان تبلیغات اسلامی است که از فعالیت‌های هنری و فرهنگی حمایت می‌کند.

حوزهٔ هنری در حوالی سال ۱۳۵۷ خورشیدی به نام کانون نهضت فرهنگی اسلامی به ابتکار طاهره صفارزاده تأسیس شد و پس از چند ماه به حوزه اندیشه و هنر اسلامی تغییر نام یافت و در ابتدای دههٔ ۱۳۶۰ به سازمان تبلیغات اسلامی پیوست.

محسن مخملباف، مرتضی آوینی، قیصر امین‌پور، امیرحسین فردی، طاهره صفارزاده، ابوالفضل عالی، سید حسن حسینی، محمد کاسبی، رسول ملاقلی پور، فرج الله سلحشور، سید علی میرفتاح، حسین خسرو جردی، احمد عزیزی، مهرداد اوستا، سپیده کاشانی، سلمان هراتی، علی وزیریان، عزیزالله زیادی، محمد رضا آقاسی، محمدعلی محمدی (م. ریحان)  از فعالان سابق این حوزه بوده‌اند.

رئیس فعلی حوزهٔ هنری محسن مؤمنی شریف است. پیش از مؤمنی، حسن بنیانیان مدتی رئیس حوزهٔ هنری بود و پیش‌تر، محمدعلی زم این عنوان را داشت. شایان ذکر است که رئیس حوزه هنری توسط ریاست سازمان تبلیغات اسلامی منصوب می شود.

دانشگاه سوره، پژوهش‌گاه فرهنگ و هنر اسلامی، انتشارات سورهٔ مهر، هفته‌نامهٔ مهر، و ماهنامهٔ سوره وابسته به حوزهٔ هنری هستند.

از فعالیتهای این نهاد می‌توان شاخه‌های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، ادبیات، طنز، پویانمایی، سینما، عکاسی و پژوهش و آموزش هنر را نام برد.

 

 

WhatsApp us