دادگاهی در بحرین حکم بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق را تا 30 اردیبهشت که زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه است تمدید کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us